新威尼斯app|官网


?ó?ka dla dzieci i m?odzie?y

?ó?ka dla dzieci i m?odzie?y Timoore to przyk?ad unikatowego designu i najwy?szego komfortu osi?gni?tego, dzi?ki sprawdzonym rozwi?zaniom konstrukcyjnym. Niebanalne akcenty kolorystyczne, najwy?szej jako?ci materia?y oraz wygodne materace, czyni? z nich meble wyj?tkowe, znacznie wykraczaj?ce poza ogólnie przyj?te normy wzornicze.

 

Poni?ej prezentujemy przyk?ady naszych ?ó?ek. Aby pozna? nasz? bogat? ofert?, zapraszamy do obejrzenia wszystkich kolekcji Timoore!

 

?ó?eczko - tapczanik kolekcja First. ?wietnie nadaje si? dla niemowl?t, a nast?pnie ?atwo mo?na przetransformowa? ?ó?eczko w tapczan.

Bardzo praktyczne ?ó?ko dla dzieci z kolekcji First. Przy zastosowaniu bocznych pó?ek, które naby? mo?na osobno, ?ó?ko mo?e by? ?atwo dostosowane do potrzeb naszych pociech.

Obok ?ó?ka rozsuwanego i pi?trowego to ju? trzeci mebel w kolekcji SiMPLE przeznaczony do spania i wypoczynku. Tapczanik (odmiennie ni? w przypadku dwóch wymienionych ?ó?ek) zosta? zaprojektowany w oparciu o materac o wymiarach 180x80 cm. Mo?e funkcjonowa? jako samodzielny mebel, mo?e by? tak?e zestawiany z ?ó?kiem pi?trowym, tworz?c wygodne miejsce do spania dla dwojga dzieci.

Funkcjonalny mebel b?d?cy po??czeniem szafy z ?ó?kiem pi?trowym. Solidna konstrukcja mebla (w tym tak?e drabinki) wykonana z litego drewna zapewnia bezpieczne u?ytkowanie.

?ó?ko dla dzieci i m?odzie?y z kolekcji Limo.

Tapczanik Beep ??czy nowatorskie podej?cie do dizajnu ze sprawdzonymi rozwi?zaniami konstrukcyjnymi. Efektowny zag?ówek, unikalny kszta?t skrzyni akcentowany kolorowymi nó?kami oraz zastosowana wysokiej jako?ci tkanina tworz? niepowtarzaln?, wyj?tkow? ca?o??.

?ó?ko Frame. Stylowy zag?ówek, oraz mocna, drewniana rama tworz? oparcie dla wygodnego materaca wykonanego z wysokogatunkowej pianki poliuretanowej. Zarówno materac jak i zag?ówek tapicerowane s? markowymi tkaninami

新威尼斯app