新威尼斯app|官网


Biurka m?odzie?owe

Biurka m?odzie?owe Timoore zaprojektowane s? zgodnie z najnowszymi trendami panuj?cymi w ?wiatowym wzornictwie. Wyró?niaj? je unikatowe rozwi?zania oraz ciekawe akcenty kolorystyczne, podkre?laj?ce ich wyj?tkowy charakter. Stanowi? one podstawowy element ka?dej kolekcji mebli m?odzie?owych. Dzi?ki nim zarówno praca, jak równie? nauka b?d? dla dziecka prawdziw? przyjemno?ci?.

 

Poni?ej prezentujemy przyk?ady naszych biurek, po wi?cej zapraszamy do obejrzenia wszystkich kolekcji Timoore!

 

Biurko m?odzie?owe z kontenerkiem, kolekcja Limo. Biurko wykonujemy z blatem po prawej lub lewej stronie. Nowoczesny design i ?wietna kolorystyka sprawiaj?, ?e biurko wniesie ogromne ilo?ci energii do ka?dego pomieszczenia.
Dost?pne kolory:
- wysokoenergetyczny o?ywczy pomarańcz;
- ?wie?owiosenna, radosna zieleń;
- pi?knieus?ojony buk twardzielowy.
Ostatni z powy?szych sprawia, ?e po??czenie nowoczesno?ci i drewnianego wygl?du mebli nadaje powagi, a zarazem nowatorstwa ka?demu projektowi pokoju dzieci?cego.

Wyj?tkowe biurko z kolekcji Beep.
Biurko obok takich mebli jak tapczan czy szafa stanowi trzon ka?dej kolekcji. Nie inaczej jest w przypadku kolekcji Beep. Charakterystycznym elementem biurka jest kolorowy, naro?nikowy ??cznik, który oprócz roli konstrukcyjnej, pe?ni tak?e funkcje podr?cznego piórnika. Piórnik podobnie jak trójk?tna wstawka w naro?niku kontenerka oferowany jest w o?miu ró?nych kolorach.

新威尼斯app