新威尼斯app|官网


Biurka dla dzieci

Biurka dla dzieci Timoore sprzyjaj? zarówno zabawie, jak i nauce. Dzi?ki kompaktowym rozmiarom idealnie komponuj? si? z ka?d?, nawet niewielk? przestrzeni?. ?ywa, energetyzuj?ca kolorystyka wprowadzi do ka?dego wn?trza, du?o ?wie?o?ci i dzieci?cej rado?ci. Biurka Timoore b?d? doskona?ymi kompanami Twojego dziecka we wszystkich szkolnych zmaganiach.

 

Biurko z kolekcji First, która skierowana jest do najm?odszych dzieci.
Charakteryzuje si? radosnymi kolorami.
Mo?liwo?? rozszerzenia za pomoc? kontenerka sprawia, ?e biurko to jest wyj?tkowo praktyczne.

Dzi?ki nowoczesnemu wykonaniu, kontenerek do biurka First pozwala na rozszerzenie i sprawia, ?e meble staj? si? wyj?tkowo praktyczne.

Biurko dla dzieci z kontenerskiem Timoore z kolekcji Simple. Jego projekt zosta? stworzony z my?l? o dzieciach w wieku szkolnym.
Dizajnerskie wykonanie zach?ci dzieci do nauki.

Kompaktowe biurko nadaje si? ?wietnie do zagospodarowania niewielkich przestrzeni mieszkalnych. Je?li zdecydujecie si? Państwo na zakup tego biurka wraz z ?ó?kiem pi?trowym, stworzycie swojemu dziecku ?wietne miejsce do nauki i zabawy.

新威尼斯app