新威尼斯app|官网


Kolekcja


 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOODshelf rega?

oznaczenie produktu:

PL-02-C-B, PL-02-C-G, 

PL-02-C-O,  PL-02-C-C, PL-02-C-P

 

 

Opis:

Linia Design by Timoore

Rega? o nietuzinkowej, zaskakuj?cej formie, nawi?zuj?cy wygl?dem do drzewa. Ty? mebla montowany jest do ?ciany za pomoc? wkr?tów monta?owych, które maskowane s? dekoracyjnymi elementami w kszta?cie li?ci. Mebel przy ca?ej swojej oryginalno?ci, zachowuje wszelkie walory u?ytkowe. Jest praktyczny, trwa?y i z ca?? pewno?ci? oryginalny. 

 

Plecy rega?u wykonane s? z lakierowanej w pi?ciu kolorach p?yty MDF. Pó?ki wykonano z p?yty MDF lakierowanej na kolor jasnokremowy. Maskownica pnia oraz dekoracyjne li?cie wykonano z p?yty HDF.

 


 

G?ówne cechy:

  • oryginalne wzornictwo
  • stabilny monta? bezpo?rednio do ?ciany
  • dekoracyjne maskownice otworów monta?owych
  • dziewi?? pojemnych pó?ek

Nowa linia Light Line by Timoore:

Plecy i pó?ki rega?u wykonane s? z laminatu.

 

 

Wymiary:

  • wysoko??: 175 cm
  • szeroko??: 118 cm
  • g??boko??: 24 cm

*producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu.

 

 

 

 

 

Kolorystyka: 

 

 

 

 

 

新威尼斯app